REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Již za měsíc bude zahájena výstava Zmařené osudy, která se vrací k několik desítek let starým událostem spojených s Novým Městem na Moravě. Výstava má ambice připomenout nedožité 80. narozeniny Hany Brady. Její osud se díky knize Hanin kufřík stal celosvětově známým. Oslovili jsme jednoho z organizátorů výstavy, ředitele novoměstského Domu dětí a mládeže Klubíčko Lubomíra Šulu a položili mu několik otázek.

Jak vlastně vznikl nápad připravit tuto výstavu?
V létě na táboře jsme si s dětmi povídali. Přišla řeč na historii Nového Města na Moravě a v tomto kontextu i na Hanu Brady. Zjistili jsme, že děti o Haně neví vůbec nebo jen velmi málo a že Hanin kufřík velká část z nich nečetla a ani neví, že tato knížka existuje. Byl jsem z toho docela překvapený. Myslel jsem, že Hanin kufřík je v Novém Městě na Moravě snad i povinnou četbou. Napadlo mne tedy její osud připomenout formou výstavy. Jelikož by jí 16. května tohoto roku bylo osmdesát let, přišlo mi to jaký dobrý důvod realizovat výstavu právě letos tak, aby probíhala v době, kdy by toto jubileum slavila, kdyby žila.

Proč se výstava jmenuje Zmařené osudy, když má být o Haně Brady?
Výstava právě není jen o Haně. I když její kratičká životní pouť v ní hraje dominantní roli. Výstavou chceme zároveň připomenout, že nebyla jedinou obyvatelkou Nového Města na Moravě, kterou stihl podobný nebo stejný osud. Z Haniny rodiny přežil nacistické běsnění jen její bratr Jiří. Chceme vzpomenout i rodinu Skuteckých. Z této rodiny, která provozovala likérku v budově na Vratislavově náměstí, kde je dnes v provozu fonotéka, nepřežil nikdo. Chceme zdůraznit obecnou zrůdnost holocaustu a to se zvláštním aspektem na osudy dětí.   

K takové výstavě je třeba řady dokumentů. Kde jste k nim přišli?
Obrátili jsme se na Památník Terezín, Památník a muzeum holocaustu v Osvětimi, Památník v Mauthausenu, Státní muzeum v Majdanku, Státní okresní archiv ve Žďáru nad Sázavou a na místní Horácké muzeum. Největší množství dokumentů jsme získali v Židovském muzeu v Praze. Některé dokumenty, zejména předválečné fotografie Hany a její rodiny máme k dispozici díky panu Jaromíru Černému, který je získal od pana Jiřího Brady.  

Zmařené osudy však nejsou jen výstavou. Projekt zahrnuje i další aktivity…
Ano. V souvislosti s výstavou jsme připravili nabídku vzdělávacích programů pro základní a střední školy. Jde o besedy, přednášky a programy, které se týkají buď přímo Hany Brady, nebo s jejím odkazem nějak souvisejí. Potěšilo nás, že o programy měly školy velký zájem a to i ve školách v Bobrové, Jimramově a Sněžném. Navazující programy k výstavě však nabízíme i dospělým. Věřím, že řadu novoměstských občanů zaujme například přednáška ředitele pražského Židovského muzea, dr. Leo Pavláta na téma „ Perzekuce Židů jako historický fakt“. Pro jiné může být zajímavá přednáška Mgr. Kalibové o současném českém neonacismu. To vše doplňuje řada veřejných filmových projekcí i projekcí pro školy. Podařilo se nám například získat propagandistický film, kteří nacisté natočili o životě Židů v terezínském ghettu.

Nabídka projektu Zmařené osudy je tedy velmi široká. Kdo vám s realizací pomáhá?
Od počátku bylo jasné, že ani já, ani obecně Klubíčko výstavy neumí. Vytvořili jsme tedy tým lidí, který se pravidelně setkává a na přípravách Zmařených osudů pracuje. Jsem rád, že se mi ke spolupráci podařilo získat nesporné novoměstské osobnosti, kterými nepochybně jsou ředitel Horácké galerie dr. Chalupa, pracovnice Horácké galerie Bc. Kulková, bývalý starosta ing. Černý a kronikář města Mgr. Křesadlo. Externě s námi spolupracuje Jaroslav Preisler – teolog z Křižánek.

Kdy výstava začíná a jak se občané mohou dovědět o dalších programech, které jsou součástí projektu Zmařené osudy?
Výstava začne vernisáží 2. května a bude trvat do konce měsíce června a bude probíhat v novoměstské Horácké galerii. Zmařené osudy mají svou webovou prezentaci – www.osudy.estranky.cz. Samozřejmě budeme průběžně informovat v Novoměstku a dalších mediích.
REKLAMA