silni bez_nasili-logoZákladní myšlenkou projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ je pomocí zážitkových technik, modelových situací, hudby a tance pracovat na posílení sebevědomí dětí. Cílem je dodat jim odvahu a případně vzor pro řešení konfliktů v jejich bezprostředním okolí. Do vystoupení je možné zapojit až 250 dětí, které přebírají různé úlohy v muzikálu (od tanečníků a zpěváků, přes herce, osvětlovače, zvukaře, až po scénáristy a moderátory).Mladí jsou plně zapojeni do přípravy muzikálu STREETLIGHT ve spolupráci s mezinárodní skupinou Gen Rosso.

Tento program primární prevence se nezaměřuje výhradně na agresora či oběť, ale oslovuje především nečinně přihlížející většinu. Projekt je primárně určen pro žáky druhého stupně základních škol. V poslední době se rozšířil i do německých věznic, a dokonce i na Kubu do prostředí profesionálních uměleckých škol. Aktivní účast mladých na muzikálu je odrazovým můstkem pro jejich osobní angažovanost a následné aktivity v duchu projektu i mimo školu. Projekt všude zanechává viditelné stopy v postoji mladých k násilí. 

REKLAMA

Občanské sdružení STARKMACHER v roce 2007 oslovilo jako jedinou organizaci v ČR občanské sdružení TRIALOG (www.trialog-brno.cz), aby se podílelo na pilotní verzi projektu. TRIALOG přizval ke spolupráci Markétu Olbertovou, ředitelku základní školy Gajdošova v Brně (www.zsgajdosova.cz). Nad projektem převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, 1. náměstkyně primátora města Brna Barbora Javorová a starosta MČ Brno – Židenice Roman Vašina. V únoru 2008 byla uspořádána muzikálová představení pro Třítisícové publikum v hale Vodova v Brně. 

Na závěr evropského pilotního projektu „SILNÍ BEZ NÁSILÍ“ TRIALOG uspořádal mezinárodní konferenci „Prevence násilí mezi dětmi“. Konference proběhla ve dnech 22. a 23. ledna 2009 v Kanceláři veřejného ochránce práv s osobní účastí a záštitou českého ombudsmana JUDr. Otakara Motejla. Na konferenci přijeli zástupci všech zúčastněných zemí – z Německa, Polska, Rumunska a Maďarska. Přítomno bylo asi 150 odborníků z oblasti výchovy, vzdělávání a školství, zdravotnictví, psychologie, psychiatrie, policie, vězeňství, justice a práva. Za zmínku stojí výraz „pozitivní trauma“, který ve svém příspěvku použil přednášející doktor Filip Caby, dětský psychiatr z německého Papenburgu. Se svými kolegy na klinice prý diskutovali, jak je možné vysvětlit tak náhlé a hluboké změny, ke kterým došlo u několika mladých pacientů, kteří se dřív vážně potýkali s problematikou anorexie, bulimie, sebevraždy. Po strávení pouhých tří dnů s členy kapely Gen Rosso a pořadateli projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ začalo docházet k náhlé hluboké a pozitivní proměně v životě mladých. Akci svou účastí podpořily také politické a církevní autority. Vedle starostů, zástupců českých, německých a rumunských ministerstev s příspěvkem vystoupil také kardinál Miloslav Vlk. Evropskou komisi zastupovala vedoucí programu Daphne komisařka Marilena Raouna. Její profesionální a zároveň přátelský přístup konferenci povznesl a současně povzbudil k odhodlání pořadatelů v projektu pokračovat. Konference skončila s vysloveným přáním, aby se toto setkání stalo „pozitivním traumatem“ pro každého ze zúčastněných. 

V srpnu 2009 se uskutečnila mezinárodní verze projektu SILNÍ BEZ NÁSILÍ a to u příležitosti jubilejního 10. výroční FESTIVALu 3+1 v Letovicích. Na akci vystoupila mezinárodní kapela s více než 300 mladými z 5 zemí EU (Německo, Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko).  

Projekt SILNÍ BEZ NÁSILÍ /Podpora pozitivního sociálního klimatu ve školách/ získal podporu MŠMT a Evropského sociálního fondu. Cílem projektu je posílení pozitivního sociálního klimatu ve škole a prevence násilí mezi dětmi. Projekt bude v období září 2010 až březen 2013 postupně realizován v 9 krajích ČR – ve městech Brno, Jihlava, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín, Ostrava, Šumperk, Hradec Králové. 

Klíčovou aktivitou je PROJEKTOVÝ TÝDEN, ve kterém se žáky školy pracují zahraniční lektoři hudební skupiny Gen Rosso a společně připraví muzikálové veřejné představení „Streetlight“. Projektovému týdnu předchází příprava učitelů a rodičů. Se žáky se pak pracuje v rámci učebních osnov v jednotlivých předmětech. Po projektovém týdnu následují pro zájemce navazující aktivity. 

Muzikálové představení STREETLIGHT se v Jihlavě uskuteční ve středu 28. září 2011 od 18.00 hodin a pro školy ve čtvrtek 29. září 2011 od 10.00 hodin na Horáckém zimním stadionu.

silni bez_nasili-jihlava_poster2011

Nad projektem v Jihlavě převzali záštitu náměstci primátora Ing. Josef Kodet a PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek. Projekt je realizován díky podpoře města Jihlava, HC Dukla Jihlava, Soukromé vyšší odborné školy sociální, Centra pro rodinu Vysočina, Hitrádia Vysočina a dalších. 

Srdečně Vás zveme ke spolupráci na realizaci projektu v Jihlavě, kde se projektový týden s umělci mezinárodní skupiny Gen Rosso uskuteční ve dnech 26. – 30. září 2011. Více informací o projektu na www.silnibeznasili.cz.


Informace pro gurmány a milovníky jídla na Vysočině - Vysočinachutná

Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací