REKLAMA
REKLAMA

Předseda Regionální hospodářské komory Brno zpochybnil chystaný nákup akcií Technologického parku Brno. Řekl to na dnešní mimořádné tiskové konferenci. Materiál má být předložen příští čtvrtek na jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

„V září 2018 jsme byli jedním z našich členů vyzváni, abychom zjistili důvody odkupu 50 % akcií Technologického parku Jihomoravským krajem. Podnět dala firma, která se původně o koupi akcií ucházela. Společnost P&O jí ale sdělila, že od Jihomoravského kraje očekává výhodnější nabídku, a doporučila vyčkat, jak obchod dopadne,“ sdělil Ladislav Chodák, předseda představenstva Regionální hospodářské komory Brno.

REKLAMA

Kraj se nakonec se společností P&O dohodl a nabídl sumu za odkup akcií o 200 mil. Kč vyšší, než byla nabídka soukromé společnosti. „Protože se jedná o výhradně komerční prostory, domnívám se, že by veřejná instituce takovýmto způsobem vůbec podnikat neměla,“ uvedl Chodák. Samotný kraj ale na financování vlastní prostředky nemá a plánuje si vzít bankovní úvěr. Materiál zajišťující financování projektu již prošel radou kraje a samotný odkup bude předložen na únorovém zastupitelstvu. „Všichni jsme logicky předpokládali, že existuje obsáhlý, investici zdůvodňující materiál, který přiblíží představu o udržitelnosti záměru do budoucna. Spolupráce Regionální hospodářské komory Brno a Jihomoravského kraje je na velmi dobré úrovni, představenstvo RHK Brno proto očekávalo, že ucelený záměr bude doložen a RHK Brno jej podpoří. V listopadu loňského roku jsem byl ujištěn panem hejtmanem Šimkem a panem náměstkem Vitulou, že materiál existuje a RHK Brno jej obratem dostane k nahlédnutí. Dosud jsme nic neobdrželi,“ upozornil Chodák. Náhlý spěch na uzavření obchodu a jednání za zavřenými dveřmi bez jakékoli veřejné diskuse či projednání vyvolávají řadu pochybností.

Problematické body, které vyvolávají pochybnosti:

1. Jedná se o zcela komerční prostory. Firmy IBM, Zebra nebo Red Hat v Technologickém parku Brno nedělají vědu ani výzkum,  provozují tam běžnou komerční činnost. Město Brno a Jihomoravský kraj (JMK) zde zamýšlejí provozovat standardní realitní činnost, ve které instituce veřejného sektoru nikdy nevynikaly. 

2. Pokud firma projde inkubačním programem 3–5 let, musí být schopna fungovat v běžných komerčních podmínkách. Je naprosto neakceptovatelné, aby firma byla dlouhodobě podporována pouze na základě rozhodnutí veřejné instituce. Úspěšné firmy, které prošly Jihomoravským inovačním centrem, jsou toho důkazem – KIWI,
Y-Soft, Flowmon, Kentiko a další.

3. Záměr dotovat vybrané firmy z komerčních nájmů je nepřijatelný. Realitní činnost má svá pravidla. Stávající budovy mají svůj věk a složitost investic, respektive institut veřejných výběrových řízení, u veřejných institucí neumožňuje potřebnou flexibilitu. 

4. Talentované vědce a známé společnosti do Brna nepřiláká nemovitost, ale potenciál místa. Blízkost areálu Vysokého učení technického je nesporně pozitivní, vše ostatní zajistí komerční konkurenční prostředí lépe. Bude-li JMK na podpoře firem trvat, bude podstatně efektivnější si budovu pronajmout, nikoli postavit a provozovat.

5. Jiná varianta? Město Brno by svoji část Technologického parku společně s P&O mohlo prodat a finance případně sloučit s JMK – jedná se minimálně o 1 mld. Kč. Společně by potom mohly podpořit projekt, který dá inovativním firmám reálnou příležitost a regionu přinese prestiž, například investice do smart technologií v regionu formou inovativního partnerství.

6. Zatížit dlouhodobě rozpočet JMK obtížně předvídatelnými náklady je velmi nešťastné rozhodnutí.

„Nákup starších nemovitostí nebo i výstavba nových nejsou moc nápaditý projekt a zásadní změnu prostředí nepřinesou. Za poměrně velké peníze bych očekával ambicióznější projekt, který regionu přinese kvalitativní změnu,“ uzavřel Ladislav Chodák. 

REKLAMA