REKLAMA

25 tisíc kubíků zeminy na 25 tisících metrech čtverečných dnes odpoledne začala uklízet firma BEZEDOS, s.r.o. Do veřejné zakázky na úklid suti se přihlásily dvě firmy, z nichž zvítězila s cenou 5.850.000 Kč bez DPH právě firma BEZEDOS, s.r.o. z Velkého Poříčí.

 

REKLAMA

Dnešního zahájení prací se zúčastnili zástupci města starosta Jan Birke, místostarostové Pavla Maršíková, Miroslav Brát a Jan Čtvrtečka, tajemnice MěÚ Náchod Hana Mílová, vedoucí odboru investic a rozvoje města Bohuslav Voborník a jednatel dodavatelské firmy Radoš Holub.

„Celý areál bude uklizen v termínu do 17. září 2018. Ve stejný den shodou okolností připravujeme veřejnou debatu s občany a odbornou veřejností v Městském divadle dr. J. Čížka, na kterou vás srdečně zveme. Budeme debatovat o budoucím využití tohoto strategického prostoru," uvedl starosta Jan Birke a dodal: „Těší mě, že jednotlivými kroky se nám daří dodržet slib, který jsem Náchoďákům dal na začátku roku a dodržujeme i námi stanovený harmonogram. Za dva a půl měsíce se už reálně dočkáme po letech uklizení Tepny".

Obrovské množství suti budou pracovníci firmy nyní drtit a třídit. Odhadem cca 80 % materiálu bude využito k rekultivaci území, zbývající materiál bude odvezen na deponii firmy BEZEDOS, případně využit městem při opravách komunikací. Nebezpečný odpad bude odvezen na skládku. „Počítáme se skrápěním suti v areálu během drcení, aby se co nejméně prášilo. Budeme také dohlížet na průběh vlastních prací, abychom maximálně eliminovali případné negativní vlivy na bezprostřední okolí areálu,"  upřesnil místostarosta Jan Čtvrtečka.

REKLAMA