REKLAMA

Na základě novely zákona o místních poplatcích došlo ke změně v uplatnění nároku na osvobození od některých místních poplatků, ke zrušení slevy na očipování psa a zrušení osvobození od některých poplatků za likvidaci komunálního odpadu.
 
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2018

1) Na základě novely zákona o místních poplatcích došlo ke změně v uplatnění nároku na osvobození:

  • nově musí poplatník uplatnit nárok na osvobození a prokázat nárok do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození
  • v případě, že poplatník nárok na osvobození neuplatní a neprokáže včas, nárok na osvobození zaniká!
  • POZOR! – vztahuje se i na osvobození dětí do jednoho roku věku!
    Nyní již nejsou roční děti osvobozeny automaticky správcem poplatku!

2) Došlo ke zrušení slevy na očipování psa.

REKLAMA
  • držitelé psů chovaných na území města Rychnova nad Kněžnou jsou povinni psa označit čipem a ohlásit jej do evidence chovatelů psů označených čipem (na finanční odbor MěÚ RK)
  • od roku 2020 bude povinnost očipovat psa vycházet ze zákona .

3) Došlo ke zrušení těchto osvobození:

  • vlastník zahrádkářské chaty do 25 m2 zastavěné plochy a dále vlastník stavby určené k individuální rekreaci, který má pobyt v Rychnově nad Kněžnou a zároveň podléhá poplatkové povinnosti dle čl.2 odst. 1 písm. a) 1
  • poplatník s pobytem Rychnově nad Kněžnou, který prokáže, že se na adrese pobytu nezdržuje a je ubytován v ubytovacím zařízení v Rychnově nad Kněžnou podléhajícímu místnímu poplatku z ubytovací kapacity za předpokladu, že tento poplatník prokáže správci poplatku, že v úhradě za ubytování jsou obsaženy i náklady na likvidaci komunálního odpadu za tuto osobu a to po dobu pobytu v tomto ubytovacím zařízení.
 
REKLAMA