REKLAMA

Zapojit se do pokračování projektu mohou občané Rychnova nad Kněžnou, kteří bydlí v rodinném domě se zahradou (předpoklad zeleného odpadu – tráva, listí, ovoce) v ulicích Na Drahách, Hrdinů odboje, Sokolovská a Obránců míru. Nejedná se o celé ulice, nýbrž pouze jejich části, které tvoří obdélník z uvedených ulic.

  

REKLAMA

Vybraná oblast bude rozšířena v dalším roce podle zájmu. Cílem projektu je umožnit občanům odkládat zelený odpad (trávu, listí, ovoce, zeleninu apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit ukládání tohoto odpadu na skládku. Odpad bude ukládán do zapůjčených 240 l hnědých popelnic označených BIO a následně odvážen do malého zařízení, kde bude tento biologicky rozložitelný odpad zpracován na kvalitní kompost. Svoz a vyprazdňování zapůjčené popelnice na bioodpady bude uskutečňován ve výše uvedených ulicích každou lichou středu od dubna do listopadu. Svoz směsného komunálního odpadu zůstává v týdenních intervalech.

Co je vhodné dávat do sběrných nádob na bioodpady?

Bioodpad z domácností - listy a nať ze zeleniny, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny, rostliny z květináčů, čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů, skořápky z vajec

Bioodpad ze zahrad, z údržby zeleně - tráva, listí, seno, plevel, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květin apod., kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané nebo seštěpkované), piliny, popel ze dřeva, spadané ovoce.

Do sběrných nádob nepatří tekuté zbytky jídel, kosti a maso, uhynulá zvířata, pleny, obvazy, textilie, mikrotenové sáčky, plasty, sklo, kovy, biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady.

Pokud se tedy chcete i Vy do pokračování projektu odděleného svozu bioodpadu zapojit, využijte tuto možnost a přijďte si od 2.7.2018 do 31.8.2018 vyplnit žádost o výpůjčku popelnice na bioodpady na oddělení životního prostředí u Ing. Markové (tel. 494 509 354). Od srpna 2018 si můžete vyzvednout popelnici na bioodpad na základě předávacího protokolu v areálu technických služeb v ulici Soukenická 1124, Rychnov n. Kn.

REKLAMA