REKLAMA

Zastupitelé schválili dne 20.6.2018 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
 
Svoz směsného komunálního odpadu v ulicích Nad Zvonicí, 5. května, A. Sedláčka, Boženy Němcové, Vycpálkova, Janáčkova, Masarykova, Jabloňová alej, Smetanova, U Stadionu, Fibichova, Dvořákova, U Modřinek, Nad Altánem, Bohumila Hrabala, Javornická se vrací zpět, tj. popelnice s komunálním odpadem se budou svážet 1 x za týden od 28. týdne.

Zastupitelé schválili 20.6.2018 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

 

REKLAMA