REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

dukovany pohledRozvoj jaderné energie má mezi obyvateli ČR více příznivců než odpůrců. Jak ukázal aktuální výzkum společnosti IBRS, rozvoj jaderné energie v naší republice má od roku 2011 rostoucí podporu a v listopadu 2013 se pro něj vyslovilo 68% dotázaných.

Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energie v naší republice?
(zdroj dat IBRS/STEM, * v roce 2010 nerealizováno)

REKLAMA

IBRS tabulka 1

Celkem 97% oslovených respondentů souhlasí s tím, že by Česká republika měla zůstat při výrobě elektřiny soběstačná. Případná závislost na dodávkách z ciziny by podle nich mohla vést k nárůstu cen a případně i ohrožení stability dodávek.

Myslíte si, že by Česká republika měla zůstat i do budoucna ve výrobě elektřiny soběstačná?
(zdroj dat IBRS/STEM, * v roce 2010 nerealizováno)

IBRS tabulka 2

Jak vyplývá z výzkumu, na výrobě elektřiny by se do budoucna měly podle 48% respondentů nejvíce podílet jaderné elektrárny. K dominantnímu využití obnovitelných zdrojů se přiklání dva z pěti dotázaných, naopak využití elektráren na fosilní paliva (plyn, uhlí) nemá podle respondentů dostatečnou kapacitu pro pokrytí potřeb České republiky. Tento názor občanů podporuje i návrh aktualizace Státní energetické koncepce ČR, který předkládá MPO.

Česká republika má několik variant energetické koncepce země do roku 2030. Které výrobní zdroje, by podle Vašeho názoru měly mít na výrobě elektřiny do roku 2030 největší podíl?

IBRS graf

Výzkum probíhal formou osobního dotazování s přímým zápisem pořízených dat do notebooku na reprezentativním vzorku 500 respondentů z celé ČR starších 18 let. Respondenti byli vybíráni kvótním výběrem podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště. Výzkum probíhal podle platných standardů ESOMAR.

IBRS působí na českém trhu od roku 1994 a svým klientům z různých oblastí poskytuje plný servis v oblasti marketingového výzkumu. IBRS se v listopadu 2013 stalo prvním firemním členem Evropské společnosti pro výzkum trhu a veřejného mínění – ESOMAR v ČR.


Úspory energie sledujte na EnergyTV

REKLAMA