REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

sberny dvur ikoAčkoliv se Češi, kteří neodevzdávají vysloužilé elektrospotřebiče k ekologické recyklaci, vymlouvají na nedostatek míst zpětného odběru, jde hlavně o omluvu vlastní pohodlnosti. V současnosti existuje mnoho možností, kam staré elektro odevzdat.  Lidé je mohou například předat prodejci při nákupu nového zařízení, mohou je vhodit do speciálních sběrných kontejnerů, využít mobilní svozy velkoobjemových nebo nebezpečných odpadů, popř. je odevzdat sborům dobrovolných hasičů, zapojených do projektu Recyklujte s hasiči kolektivního systému ELEKTROWIN. Pro 49 % Čechů je ale nejoblíbenější formou zapojení se do procesu recyklace návštěva sběrného dvora. Vyplývá to z nedávného průzkumu společností ELEKTROWIN a Asekol.

Lidé mají možnost odevzdat své vysloužilce do bezmála 9 000 sběrných míst po celé republice. Zpětný odběr kompletních spotřebičů je zdarma, a to pro každého bez ohledu na místo trvalého bydliště. „Důležité je, aby elektrozařízení bylo kompletní. Znamená to, že mu nesmí chybět žádný zásadní komponent typu motor, kompresor nebo jiná funkční součástka. V případě nekompletního zařízení sběrný dvůr spotřebič nemusí přijmout, nebo za něj může vyžadovat poplatek,“ říká Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN a dodává: „Pokud sběrný dvůr mající s námi uzavřenou smlouvu o spolupráci odmítne převzít kompletní elektrozařízení, pak je nejlepší nás kontaktovat a my zjednáme nápravu.“ 

REKLAMA

Povinnost zpětného odběru kompletního elektrozařízení platí i pro prodejce elektroniky, a to tzv. „kus za kus“. Tedy pokud si koupíte nový, musí vám umožnit vrátit starý stejného typu. Mnozí prodejci však přebírají nepotřebná elektrozařízení i bez nutnosti nákupu. Pokud to však neudělají, musí spotřebitele informovat, kde se nachází nejbližší místo zpětného odběru. Tato informaci je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na webových stránkách ELEKTROWIN.cz v sekci Seznam míst zpětného odběru. 

Ze sběrných míst putují vysloužilé elektrospotřebiče do zpracovatelských zařízení, kde jsou nejprve rozebrány na jednotlivé komponenty, ze kterých jsou odstraněny součásti obsahující nebezpečné látky (např. kondenzátory, baterie, apod.). Následně se součásti bez nebezpečných látek drtí a třídí podle druhu materiálu pro recyklaci. Recyklovatelné materiály se používají pro výrobu nových produktů, kde nahrazují primární suroviny. 

ELEKTROWIN, a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval na 140 000 tun vyřazených elektrospotřebičů. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.  Sběrnou síť tvoří na 1300 sběrných míst ve více než 950 městech a obcích, skoro 2600 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 4000 obcích. V roce 2011 vybral ELEKTROWIN od každého občana průměrně 2,43 kg elektroodpadu.


Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací

Facebook i-Vysočina.cz

REKLAMA