REKLAMA

České muzeum hudby zapůjčilo do Victoria and Albert Museum jeden z TOP předmětů Národního muzea – Mozartův kladívkový klavír z 18. století. Minulý týden byl ve speciální transportní schráně vytvořené přímo na míru a za přísných bezpečnostních podmínek převezen do Londýna. Cenný klavír, který je běžně k vidění ve stálé expozici Národního muzea „Člověk – nástroj – hudba“, si budou moci prohlédnout návštěvníci londýnského muzea na nové výstavě „Opera: Passion, Power and Politics“ od 30. září 2017 do 25. února 2018.

Výstava největšího muzea umění a designu na světě prezentuje příběh opery od jejího vzniku v pozdněrenesanční Itálii až po současnost. Kromě Mozartova klavíru budou vystaveny zajímavé operní kostýmy, tisky, karikatury, rytiny, malby, noty aj.

REKLAMA

Výstava prostřednictvím sedmi premiér v sedmi evropských městech zavede návštěvníka na téměř 400 let dlouhou cestu vrcholící mezinárodním rozmachem opery v 20. a 21. století. 

Návštěvník nejprve zavítá do italských karnevalových Benátek (v letech 1642–1643) – zde byl poprvé použit název „opera“. Další jeho kroky povedou do Anglie, kde byla v únoru roku 1711 uvedena Händelova první londýnská opera Rinaldo. Následující část představuje premiéru Mozartovy Figarovy svatby 1. května v roce 1786. Právě do této části výstavy byl instalován kladívkový klavír vyrobený v roce 1785 vídeňským mistrem Franzem Xaverem Christophem, na který hrál W. A. Mozart při návštěvě Prahy v lednu 1787.

Dále se návštěvník přesune do italského Milána, kde se seznámí s premiérou opery Nabucco od G. Verdiho, která zde měla premiéru 8. února roku 1842. Následující části výstavy seznamují s pařížskou premiérou opery Tannhäuser od R. Wagnera (3. května 1861), s premiérou Straussovy opery Salome (9. prosince 1905) v Drážďanech a premiérou Šostakovičovy opery Lady Macbeth Mcenského újezdu v ruském St. Petersburgu (24. února 1934).

TOP předmět Národního muzea – Mozartův klavír

Národní muzeum má ve správě unikátní předmět, který nyní výjimečně zapůjčuje do Victoria and Albert Museum. Jedná se o kladívkový klavír z 18. století, na který hrál Wolfgang Amadeus Mozart při své první návštěvě Prahy v lednu 1787 v Ústavu šlechtičen na Novém Městě pražském. Tuto událost připomíná pozdější plaketa na klavíru, která se však rozchází s historickými prameny. Na klavíru je uvedeno, že Mozart při návštěvě zahrál melodie z Dona Juana, ve skutečnosti však tuto operu složil o něco později. Jakým způsobem a kdy se plaketa na klavír dostala, není bohužel známo.

Klavír byl vyroben přibližně v roce 1785 a není autorsky označen. Pravděpodobně se jedná o práci vídeňského mistra Franze Xavera Christopha (1728–1793). Jelikož jsou známy pouze tři dochované nástroje F. X. Christopha, jedná se o unikátní exemplář.

Klavír má celodřevěnou konstrukci, vytvořenou z mahagonového dřeva, klávesy vykládané perletí, nárazovou mechaniku a dvě kolenní páky (ty sloužily podobně jako pedály). Rezonanční desku zdobí bohatě vyřezávaná rozeta. Řemeslně se jedná o velmi propracovaný nástroj.

REKLAMA