REKLAMA

Participativní rozpočet je projekt, díky němuž mohou občané města rozhodovat o investování části prostředků z městského rozpočtu. Participativní rozpočet vchází do třetího ročníku se zásadními změnami.

Od roku 2018 město nabízí občanům možnost přijít s nápady na zlepšení svého okolí, které jsou veřejně prospěšné. Díky prvnímu ročníku participativního rozpočtu jsme se dočkali nových laviček na Svaté Hoře, upravené cesty do lesoparku Hatě a na Padák a také zpracování cyklistické koncepce města. Na úspěšných projektech druhého ročníku, kterými jsou Luční kvítí nad Haldou, Revitalizace svatohorské aleje a Drkoláč, se pracuje.

REKLAMA

Třetí ročník přichází se změnami. „Zásadní změny jsou dvě. Nově budeme v rámci participativního rozpočtu rozdělovat částku dva miliony korun s tím, že projekt se bude vyhlašovat jednou za dva roky. Sladí se tak doba potřebná pro shromáždění návrhů, hlasování, přípravu vítězných projektů i samotnou realizaci,“říká koordinátorka projektu Zuzana Kučerová.

Participativní rozpočet má jasná pravidla a nastavený proces, aby vše bylo maximálně transparentní pro město, předkladatele návrhů i hlasující. Návrhy participativního rozpočtu, kdy maximální částka na jeden projekt může být milion korun, jsou přijímány do 31. března na webové stránce www.spolecne.pribram.eu.

Ideální návrh… 

- veřejně prospěšný

- realizovatelný do 31. prosince 2021

- primárně řeší úpravy veřejných prostor

- musí být proveden na pozemcích ve vlastnictví a na území města

- netýká se údržby či opravy chodníků a komunikací

- odpovídá kompetenci a schopnosti města jej realizovat


Termíny třetího ročníku participativního rozpočtu

1. ledna – 31. března – sběr návrhů

25. března, 1. a 8. dubna – setkání s navrhovateli

1. dubna – 15. května – posouzení proveditelnosti návrhů

1.-20. června – hlasování 

22.-26. června – zveřejnění výsledků

Do 31. prosince 2021 – realizace vítězných návrhů

REKLAMA