OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Koncem června byla zahájena povrchová oprava silnice I/34 u obce Božejov za účelem zlepšení jejího technického stavu, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově tak prodloužení životnosti vozovky. Celková délka opravovaného úseku je 4860 metrů a náklady na opravu budou činit 58,1 mil. Kč bez DPH.

V rámci rekonstrukce bude provedeno odfrézování vozovky, v úseku 2 km s úpravou nivelity, a budou položeny nové vrstvy. V rámci stavby bude, kromě vlastní opravy vozovky, provedena také oprava nezpevněných krajnic, pročištění příkopů, či případné doplnění ocelových svodidel. Pročištěny budou trubní propustky pod sil. I/38 a rovněž propustky pod sousedními sjezdy, u nichž budou nahrazena kolmá čela nahrazena šikmými z důvodu bezpečnosti. 

REKLAMA

Stavba zatím probíhá v souladu s harmonogramem prací. V týdnu od 3.-13.7. proběhlo odstraňování nezpevněných krajnic, čištění příkopů, zaměřování provedených prací. Po nichnásledovala příprava před pokládku (strojní čištění, mytí a rozměření) a samotná pokládka ložné vrstvy, její zaměření a příprava na pokládku obrusné vrstvy, čímž byla ukončena 1. a  2. etapa z celkově 6. 

Do 31.7.budou probíhat práce v rámci etapy 3 a 4 v úseku začínajícím od křiž. sil. I/34 s místní sil. Nová Ves až po MUK Božejov – vjezd a výjezd na sil. I/34 z obce Nová Ves nebude umožněn. V pracovním úseku je uzavřen vždy 1 jízdní pruh a provoz je řízen kyvadlově světelnými signály.

 

REKLAMA