REKLAMA

OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Kraj Vysočina zahájil přípravu rekonstrukce silnice II/354 mezi obcemi Petrovice a Hlinné. Důvodem je špatný stavebně technický stav, a také nevhodné směrové i šířkové uspořádání komunikace. Silnice II/354 tvoří logické napojení sídel Netín, Radostín nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou s městem Nové Město na Moravě, a to i v oblasti veřejné linkové dopravy. Z důvodu komplikované zimní údržby není možné při současném stavu silnice v úseku Petrovice – Hlinné zajistit celoroční provoz autobusových spojů. Po rekonstrukci tohoto úseku se problém se zimní údržbou vyřeší.
 
Na základě jednání se zástupci Nového Města na Moravě bylo dohodnuto, že příprava bude zahájena podáním návrhu na pořízení změny územního plánu Nového Města na Moravě. Po provedení změny územního plánu bude následovat projektová a majetkoprávní příprava. K připravované stavbě se tedy budou moci vyjádřit všichni vlastníci dotčených pozemků. Poté proběhne samotná rekonstrukce silnice. Pokud nevzniknout výrazné problémy v období přípravy a výkupu pozemků a pokud budou zajištěny dostatečné finanční prostředky lze předpokládat realizaci stavby v roce 2023.
REKLAMA