REKLAMA

Společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. („VaK Zlín“) a MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. („MOVO“) za účasti primátora města Zlína představily nové krizové a manažerské centrum HUBGRADE ® ve Zlíně. Na vybudování nového moderního řídícího krizového a manažerského centra pro celou oblast Zlínska (cca pro 170 tisíc obyvatel) se podílely obě společnosti.

Na tomto projektu pracovaly 18 měsíců a celková výše investice dosáhla téměř 20 milionů korun. Zlínské vodárny tak získaly nový centrální řídící a informační uzel pro sběr informací o provozu a možnost operativního řízení logistiky vody. Dispečerská služba 24 hodin denně 7 dní v týdnu zajišťuje provoz v „srdci vodárny“. Dispečeři sledují distribuci vody v systému, její dostatečnou zásobu pro nepřerušené zásobení, stav ve vodojemech, čerpacích stanicích, tlakové poměry a mají přehled o mimořádných situacích a haváriích. Komunikují se zákazníky a řídí nepřetržitou poruchovou službu.

REKLAMA

Centrum HUBGRADE® je významným nástrojem na řízení vodárny. Systém zajistí spotřebitelům vyšší provozní spolehlivost v zásobování vodou, efektivnější a úspornější provozování zejména s ohledem na rychlejší odhalení případných úniků vody v síti. Nelze opominout velmi důležité hledisko, že celý systém je dokonale ochráněn z hlediska kybernetické bezpečnosti i fyzického útoku na vodárenské objekty.

Koncepce centra, kde se centralizují všechny on-line informace a následně dochází k jejich dalšímu využití, pochází z dílny skupiny Veolia podobně jako v Praze, Hradci Králové, či Kladně.

„Pro VaK Zlín jsou důležité dvě věci. Za prvé - nové krizové a manažerské centrum nyní zajišťuje vysokou efektivitu řízení vody v regionu a zvyšuje kybernetickou i fyzickou ochranu vodáren před možnými ataky. A za druhé - vlastník infrastruktury dostává opět do svého majetku klíčovou část vodáren,“ dodává Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín.

REKLAMA